Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Destan Örnekleri

Destan Örnekleri

Destan Örnekleri, destanmilletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayları ele alarak anlatan ve çoğunlukla manzum şekilde yazılmış edebi eserlere 'destan' denir. Destanlar henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı dönemlerde ortaya çıkmış sözlü bir edebiyat ürünüdür. Ayrıca destanlar efsanelerden sonra bilinmiş en eski edebiyat türleri arasında yer almışlardır. Yunanca espos sözcüğünden gelmektedir.

Destanlar; efsane, mitoloji, folklor ve tarihi ögeleri içermektedir. Destanlar bilge kişilerin hayatlarını, olaylarını konu alan hikâye ve toplumun ortak hayat görüşünü de yansıtır. Kişilerin vicdanlarını etkileyen ve yankılar uyandıran olaylar destan oluşumunda etkili olmuştur.

Destan Özellikleri Nelerdir?

  • Destanlar bir ulusun özelliğini yansıtırlar.
  • Destanlarda coşkulu söyleyiş hakimdir.
  • Destanlar sosyal ve tarih olaylarından beslenir.
  • Destanlar genellikle şiir şeklinde oluşmuştur.
  • Yiğitlik, aşk, vatan sevgisi, ölüm gibi konular yer alır.
  • Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.

Destan Oluşumu


Doğuş, Yayılma ve yazılış olarak destanlar üç safhadan oluşmaktadırlar. Doğuş safhasında önemli sosyal tarih ve kahramanlardan söz edilmiştir. Yayılma da ise olay ve kahramanlıklar bölgeden bölgeye sözlü yayılma yolu ile topluma yayılmıştır. Son olarak derleme yani yazıya geçirmek ise güçlü bir şairin derleyip manzum haline getirmesi ile oluşmaktadırlar.

Destan Türleri


İki türde ele alınmıştır bunlar; Doğal yani sözlü ve yapma yani edebi olarak ikiye ayrılır. Doğal destanlar yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı zamanda kuşaktan kuşağa sözlü olarak anlatılan sonra yazıya geçirilen destanlardır. Yapma destanlarda ise şairin toplumu etkileyen olayı destanlara benzeterek yapmasıdır.

Destan Örnekleri

Bozkurt Destanı: Bozkurtlar Türklerin ilk ataları olarak bilinmektedirler. Bozkurt, bugün ki Türk milliyetçiliğinin sembolü olarak bilinmektedir. Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı, Büyük Türk Destanının büyük bir parçasıdır.

Oğuz Kağan Destanı: Türk destanlarından olan Oğuz Kağan Destanı Hun Oğuz destanları grubunda yer almaktadır. Oğuz Kağan Destanının dört ayrı yazılışı vardır bunlar;
Farsça, Çağatayca ve Uygurca yazılışlarındaki Oğuz Kağan Destanı ise; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi kültürü hakkında bilgi vermektedir. Destan Türklerin atası olarak bilinen Oğuz Kağanın hayatını anlatmaktadır.

Türeyiş Destanı: Bir Uygur destanı olarak bilinir. Büyük Türk İmparatorluğunu Göktürklerden devralan Uygur Türkleri Türeyiş Destanı ile soylarının vücut buluşunu anlatırken aynı zamanda da bütün Türk boylarında hâkim bir inanış olarak ortaya çıkan, soyun ilahi bir kaynağa bağlı olması fikrini bir kez daha belirmiş olmaktadırlar.

Köroğlu Destanı: Türk, Altay Anadolu ve Azeri efsanelerinde ve halk öykülerinde yer almış söylencesel bir kahramanın öyküsünün anlatıldığı bir destan türüdür.

Manas Destanı: Kırgızların mili destanıdır. Manas Destanı Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri anlatan bir destan türüdür.

Göç Destanı: Uygur Türklerine ait bir destandır. Uygur Türkleri yurtlarını nasıl bırakarak güneyden batıya göçlerini anlatmaktadır.

Şu Destanı: bu destanda Türklerin İskender ile mücadeleleri ve geriye çekilmeleri anlatılmaktadır.

Alp Er Tunga Destanı: Saka hakanı olarak bilinen Alp Er Tunga'nın İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılmaktadır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 17:26:11
Destan Örnekleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Destan Örnekleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Destan Örnekleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024