Anı Örnekleri Türleri ve Özellikleri
20 Temmuz 2024

Anı Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Anı Örnekleri

Anılar, bir kişinin başından geçen ya da yaşadığı dönemde ortaya çıkan olay ve olguları kişisel bilgi ve izlenimlerine dayanarak anlattığı yazılardır. Anı türünde yazar, şimdiki zamanı değil, geçmiş zamanı anlatır. Bu yönüyle günlük türünden farklıdır. Anı, geçmiş zamanı anlattığı için tarihe yardımcı olur. Anı yazısında amaç, bir gerçeği aydınlatmaktır. Bu yüzden anılarda nesnellik esastır. Anı yazarı, anılarını yazarken anlattığı dönem ile ilgili tüm kaynaklara başvurur. Bu kaynaklar eski gazeteler, eski fotoğraflar, eski yazılar, eski mektuplar olabilir.

Anılar, dil ve anlatım yönüyle gezi yazısına benzer. Ancak yazarın dış dünyasından daha çok kendisinden söz etmesi, gezi yazısı ile olan benzerliğini ortadan kaldırır. Gezi yazısında öznellik dış dünyadır. Anılarda ise özne, kişinin kendisidir. Anılarda bir gerçeği, dönemi aydınlatmak amaçlanır. Anı ile otobiyografi, yani öz yaşam öyküsü, benzer özellikler gösterir. Otobiyografi, anıya göre daha geniş kapsamlıdır. Anı, otobiyografinin yalnızca bir bölümü sayılabilir. Ayrıca, anı yazarı yalnızca kendisini yazmaz; yaşadığı dönemi ve çevresindeki kişileri de anlatır. Anıların yazılış kuralı genellikle kronolojiktir. Yazar, yaşayıp gördüklerini belli bir tarih sırası içinde verir. Öyküleme anlatım biçimi kullanılır. Anılarda nesnellik esastır. İddia ispat yazıları değildir. Yazarken duygusallıktan uzak kalınmalı ve gerçekçi olunmalıdır.

Anı türünün en eski örneği, Babürşah'ın "Babürname" adlı eseri kabul edilir. Bu eser aynı zamanda bir gezi yazısı örneğidir. Modern anlamda Tanzimat Dönemi'nde Jean-Jacques Rousseau'nun "İtiraflar" adlı eserinin etkisi ile anı türü, birçok yazar, şair, sanatçı ve devlet adamı tarafından kullanılmıştır. Ziya Paşa'nın bir kitabına ön söz olarak yazdığı "Defter-i Amal", Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı "Menfa", Muallim Naci'nin yazdığı "Ömer'in Çocukluğu" Türk edebiyatının ilk anı türünde yazılarıdır.

Diğer Anı Türündeki Eserler

  • Ahmet Rasim: "Eşkal-i Zaman", "Falaka"
  • Halit Ziya Uşaklıgil: "Saray ve Ötesi", "Kırk Yıl"
  • Falih Rıfkı Atay: "Çankaya", "Zeytindağı"
  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu: "Zoraki Diplomat"
  • Yahya Kemal Beyatlı: "Siyasi ve Edebi Portreler"
  • Abdülhak Şinasi Hisar: "Boğaziçi Yalıları"

Anı türündeki eserler, geçmişin izlerini taşıyarak, okuyucuya bilgi ve tecrübe aktarımı sağlar. Bu eserler, yazarlarının gözlemleri ve yaşantıları ile harmanlanmış, tarihe ışık tutan değerli kaynaklardır. Anılar, sadece bireysel değil, toplumsal hafızanın da bir parçasıdır ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Eralkan

20 Temmuz 2024 Cumartesi

Anı yazarken yaşadığım dönem ile ilgili tüm kaynaklara başvurmanın gerekliliğini nasıl deneyimlediniz? Eski gazeteler, fotoğraflar ve mektuplar gibi belge ve materyallerin anı yazımına katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Eralkan,

Anı yazarken yaşadığım dönemle ilgili tüm kaynaklara başvurmanın gerekliliğini şöyle deneyimledim: Her bir belge ve materyal, o dönemin ruhunu ve ayrıntılarını daha iyi anlamama yardımcı oldu. Eski gazeteler, fotoğraflar ve mektuplar gibi kaynaklar, sadece hatıraları canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda o dönemin atmosferini ve toplumsal yapısını da daha net bir şekilde görmeme olanak sağladı. Bu materyaller, anı yazımına derinlik ve gerçeklik kattı; okuyucunun kendisini o zaman diliminde hissetmesini sağladı. Dolayısıyla, bu kaynaklar anılarımın daha anlamlı ve etkileyici olmasında büyük rol oynadı.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İş Planı Örnekleri Hazırlanışı

İş Planı Örnekleri Hazırlanışı

Zarf Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Zarf Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Slogan Örnekleri Slogan Yöntemleri

Slogan Örnekleri Slogan Yöntemleri

Fiil Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Fiil Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Kartvizit Örneği Nasıl Hazırlanır?

Kartvizit Örneği Nasıl Hazırlanır?

Güncel

Zamir Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Zamir Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Güncel

Nüfus Kayıt Örneği; Kullanıldığı Yerler

Nüfus Kayıt Örneği; Kullanıldığı Yerler

Güncel

İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?