Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Proje Örnekleri

Proje Örnekleri

Proje örnekleri, Proje orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen analiz edebilen ve değerlendirilebilen en küçük ve bağımsız birimidir. Mevcutta bulunan alternatif seçeneklerin içerisinden en uygun olanın seçilmesi ve formüle edilmiş planlamalardır. Proje örneklerinin bilimsel çalışmalar halinde hazırlanan projelerden oluşur. Bu projeleri çizen ve planlayan kişilerin istenilen çalışmaya göre hazırladıkları ön çalışma olarak da adlandırılabilir.

Proje örneklerini, hazırlamak merak ve ilgiye dayalı olarak başlar. Proje örneği hazırlanacak konu hakkında gözlem ve araştırma yapmak gerekir. Çevre faktörlerinden tutunda kullanım alanlarına varıncaya kadar araştırılmalıdır.

Bir binanın projesini çizebilmek için o bölümün okulunu okumak ve gereken bilgi dağılımı içerisinde istenilen şekilde hazırlanan örnek çalışmalardır. Konusunu sizin de belirleyebileceğiniz proje örnekleri istek doğrultusunda da hazırlanabilir. Proje örnekleri, günümüzde birçok alnında kullanılan ve talep edilen bir planlama yöntemidir.

Proje örneklerin kullanıldığı alanlar

 • Üniversitelerde öğretmenler öğrencilerden ister.
 • Özel çalışma alanlarında örneğin mimarlık gibi,
 • İnşaat sektöründe bina proje çizimleri olarak,
 • Tarihi arkeolojik araştırma çalışmaları,
 • Büyük şirketlerde sunum için hazırlanan proje örnekleri gibi konular üzerinden kişilerden istenen çizimli yazılı planlı bilgi açıklayıcı veriler düzenlemektir.

Proje örnekleri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar


Proje olgusu süresince düzeli ve disiplinli çalışma, en başta gelecek kurallardandır. Projenin oluşturulacağı konu hakkında bilgi araştırması çizimlerinin yapılması ister politik sunum isterse kurumsal sunumlar için hazırlansın proje örnekleri her iki durumda da belirtilen hususların mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Proje örneklerinde doğrudan ya da dolaylı iç ve dış faktörlerin araştırılması, uygun teknolojinin ve yenilebilir kaynakların araştırılması, proje örneğinin yapıldığı sektöre göre her anlamda yazılı ya da görsel basından araştırılması gerekir.

Proje döngüsü hazırlanırken belirli aşamalar belirlenir ve uygulanır.

1. Aşama projenin tanımlanması: proje örneği hazırlanacak konunun belirlenmesi, ön araştırmasının yapılması, amacı, hedefi ve neden yapıldığının çıktılarla uygulamalı olarak hazırlanmasıdır.

2. Aşama proje formülasyonu: tanımlanan proje örneği ile ilgili tüm detayların incelenmesi ve araştırılması, bu sayede ayrılacak fonun yani bütçenin belirlenmesi gerekir. Bu bütçeyi sağlayacak kuruma proje örneği hakkında bir metin düzenlenmesi ve sulması gerekir.

3. Aşama onay ve finansman sağlanması: Yapılacak proje örneği için bütçe onayı alındıktan sonra fonu sağlayan kurum ve projeyi destekleyen kurum arasında finansman anlaşması yapılarak proje örneğinin hedefleri ve bütçesi gözden geçirilir.

4. Aşama projenin yürütülmesi: bu aşamada proje örneği için belirlenen finansman anlaşmasının içerisindeki kaynaklar ne kadar süreceği ve projenin önceden belirlenen başlama ve bitiş zamanlarının hedef olarak alınması ve uygulamaya geçilmesidir.

5. Aşama değerlendirme: En son aşama olan bu aşamada ise proje örneğinin hazırlanma sürecinde belli aralıklarla ne durumda olduğunun gözlenmesi ve proje örneğinin hazırlığının bitmesi ile sonuç değerlendirmesinin yapılması gerekir. Değerlendirme sonucu benzer projelere engel teşkil etmesi ve bütçesel olarak belirlenen hedefin dışına çıkıp çıkılmadığı proje örneğinin yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Böylelikle olumlu sonuçlanan proje örnekleri uygulamalı yapılmaya başlanabilir.

Proje örnekleri başvurusu yapılırken amaçlanan ana fikirler

 • Tanımı,
 • Projenin isimi,
 • Proje alanı ve özeti,
 • Projenin amacı ve hedefleri,
 • Projenin gerekçesi, mevcut durumu, ihtiyaç ve problemleri,
 • Projeden doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayacak gruplar,
 • Fayda sağlanacak grupların seçilme amacı,
 • Projenin amaç ve gereçleri,
 • Projede metot, metodun seçilme sebebi amacı ve uygulama adımları,
 • Proje içerisindeki ortakların amacı katılım görevleri ve ortakların seçilme sebepleri,
 • Proje ekibi, görev tanımı, projenin katma değeri ve değerlendirme mekanizması,
 • Süresi zamanı planı ve proje çıktıları,
 • Hedef grup üzerinde beklenen etkileri, şartları, kapasite gelişimi, yayınlar ve diğer çıktılar,
 • Projenin çoğaltıcı etkisi, sürdürülebilirliği, finansal, kurumsal ve politik sürdürülebilirliği proje örneği formatının başlıkları arasındadır.
Bu koşullar sağlandığında istenen proje örnekleri rahatlıkla hazırlanıp sunuma hazır hale gelir.

Son Güncelleme : 19.01.2024 21:51:56
Proje Örnekleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Proje Örnekleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Proje Örnekleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus kayıt örneği, Nüfus kayıt örneği çoğu yerde gerekli bir yazılı belgedir. Nüfus kayıt örneği aynı zamanda resmi bir belgedir. Nüfus kayıt örneğin...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024