Beyanname Örneği Nasıl Hazırlanır?
15 Mayıs 2024

Beyanname Örneği Nasıl Hazırlanır?

Beyanname örnekleri, çeşit olarak çok farklı konular içerir. Beyanname, bir kişinin herhangi bir durumu bildirmek için yazılı olarak yaptığı bildirimdir. Gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde genellikle beyannameye başvurulur. Maliye dışında kamu idarelerine de beyanname verilmektedir. E-beyanname sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan kişilerin internet üzerinden beyanname de bulunmaları için oluşturulmuş internet sitesidir. Beyanname çeşitleri olarak örnek verecek olursak, katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, özel tüketim vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi ve yıllık gelir vergisi beyannamesi olarak altı adet beyanname çeşitleri bulunmaktadır. Tabi farklı farklı beyanname çeşitleri de vardır. Fakat en önemli olan beyanname çeşitleri bunlardır.

Beyanname örnekleri, olarak birçok örnek vardır. Buna açık bir şekilde katma değer vergisi beyannamesini örnek olarak ele alalım. Her beyanname de olduğu gibi öncelikle mavi veya siyah tükenmez kalem ile bilgilerin doldurulması gerekir. Beyanname de her zaman ilk olarak gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için adında bir başlık ile başlar. Daha sonra kâğıdın hem ilk sırası ve sol tarafında vergi dairesi müdürlüğüne olarak başlanır ve il ilçe yazılır. Ardından e-posta adresi, vergi kimlik numarası ve ad soyad yer alır. Sağ kısımda ise TC vatandaşı olan kişilerin TC numarası ve telefon numarası yazılır. Ayrı bir bölümde ise matrah ve vergi bildirimi teslim hizmet bedeli başlığı altında, matrahın vergi oranlarına göre dağılımı ve KDV oranıyla hesaplanan KDV oranı yazılır.

Beyanname örnekleri, tekrar kısmi tevkifat uygulanan işlemler adı başlığı altında olarak bilgiler doldurulur. Hemen sol alt köşeye matrahın vergi ve tevkifat oranlarına göre dağılımı yazılır. Sağ alt köşeye ise teslim ve hizmet bedeli tevkifat oranıyla hesaplanan KDV yazılır. Daha sonra diğer işlemler adı altında, sol köşeye 43 numaralı KDV genel tebliği kapsamındaki işlemler, 61 numaralı genel tebliği kapsamındaki işlemler, diğerleri, matrah toplamı, hesaplanan KDV toplamı, ilave edilecek KDV, toplanan KDV, teslim ve hizmet bedeli ve hesaplanan KDV yazılır. Kağıdın diğer alt kısmında yer alan indirimler bölümüne geçilerek, önceki dönemlerden devreden KDV, bu döneme ait indirilecek KDV, mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilebilir olan KDV, 43 numaralı KDV genel tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili düzeltilebilir KDV, 61 numaralı düzeltilir olan KDV ve son olarak indirimler toplamı yazılır. Daha sonra sonuç hesapları bölümüne geçilerek, tecil edilecek KDV, ödenmesi gereken KDV, iade edilmesi gereken KDV ve devreden KDV yazılır.

Beyanname örnekleri, içinde KDV beyannamesinin en son olarak doldurulması gereken bölüm, diğer bilgiler bölümüdür. Bu bölüm içerisinde ise özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel ve bunun kümülatif olanı, kredi kartı ile tahsil edilen teslim bedelleridir.

Beyanname örnekleri, genellikle birbirine hemen hemen benzer durumda doldurulur. Önemli olan düzgün ve anlaşılır şekilde doğru bir biçimde yazmaktır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Örnek Proje Nasıl Hazırlanır?

Örnek Proje Nasıl Hazırlanır?

Ders Planı Örneği Nasıl Hazırlanır?

Ders Planı Örneği Nasıl Hazırlanır?

Zarf Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Zarf Örnekleri Türleri ve Özellikleri

Öyküleyici Anlatım Örnekleri ve Çeşitleri

Öyküleyici Anlatım Örnekleri ve Çeşitleri

Nüfus Kayıt Örneği; Kullanıldığı Yerler

Nüfus Kayıt Örneği; Kullanıldığı Yerler

Güncel

Sözleşme Örneği Nasıl Hazırlanır?

Sözleşme Örneği Nasıl Hazırlanır?

Güncel

Kısa Masal Örneği Nasıl Hazırlanır?

Kısa Masal Örneği Nasıl Hazırlanır?

Güncel

Belediye Dilekçe Örneği

Belediye Dilekçe Örneği