Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Okul Dilekçe Örneği

Okul Dilekçe Örneği

Okul Dilekçe Örneği, Eğitim gördüğünüz okula kayıt yaptırırken veya okulda not yükselme gibi itirazlarını bildirir dilekçelerinizi bildirirken bir kısım kural ve kaidelere göre dilekçenin yazılması gerekmektedir. Öncelikle dilekçe yazılacak kâğıdın boyutlarının normal standartlarda yani A4 tect kâğıt türüne yazılması gerekir. Akabinde dilekçe kurallarına binaen kâğıdı ortalayarak dilekçeyi vereceğiniz eğitim kurumunun ismi ortalı şekilde yazıldıktan sonra bir miktar altına bulunduğunuz il yazılır. Bundan sonra 5-6 cm alt tarafından talep ettiğiniz konuya ilişkin olarak şikâyet veya taleplerinizi içerir beyanlarınızın bildirilmesi gerekir. Şayet notlarını arttırmak için bir itiraz dilekçesi yazılacak ise ders adı ve sınava giriş tarihi detaylıca yazılmalıdır. Eğer okula kayıt yaptıracak iseniz okulu kazandığınıza ilişkin belgeler dilekçe ekine yazılmalıdır. Şikâyete ilişkin bilgiler yazıldıktan sonra sağ alt köşeye isim soy isim yazılır ve altına imza atılır. Sol alt köşeye ise daha sonra okul yetkilileri size ulaşması amacıyla açık adres bilgileri ve telefon numarası yazılmalıdır. Hangi konuya ilişkin dilekçe yazarsanız yazın açık kimlik bilgilerinin yer aldığı kimlik fotokopisi dilekçeye eklenmelidir. Ayrıca dilekçe ekinde bir kısım evraklar bulunmakta ise sol alt köşede adresin bildirildiği yerin üst tarafa EK yazılarak ilgili ek evrakların eklenmesi gerekir.


Şayet bir kimse bir talebe ilişkin eğitim kurumuna bir dilekçe ile talepte bulunmuş ise okulun yönetmeliğinde belirtilen cevap süresi ortalama en fazla 15 gün içerisinde bu dilekçeye cevap verilmesi gerekmektedir. Muhtemelen yasal süre içerisinde talep ettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin yazışmalar ya posta adresine ya da bildirmiş olduğunuz telefon numarası aranarak elden teslim edilmek zorundadır. Dilekçe kanunun 7. Maddesine binaen dilekçelere yasal süre içerisinde cevap verme zorunluluğu bulunmaktadır. Şayet bir kimse yetkili olduğu eğitim kurumunda yasal süre içerisinde cevap vermediği taktirde resmi evrakı geciktirdiğinden dolayı doğacak tazminattan dolayı sorumlu olacaktır.

Okul Dilekçelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Bir kimse eğitim gördüğü kurumda talep ettiği bilgiyi almak istemekte ise talebini açık bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. Bunun için talebin detaylı yazılması gerekir. Bununla birlikte isim, soy isim, T. C kimlik numarası, telefon, eklenmesi gereken evraklar, okul numarası, sınıfı, şubesi detaylıca yazılması halinde ilgili yetkililerin konuya ilişkin detaylı olarak araştırma yapma imkânı artacaktır. Hakeza bildirilen bu bilgilerin çokluğu sayesinde yetkililer kısa süre içerisinde iletişime geçme imkânı söz konusu olacaktır. Eğer bu bilgilerde eksik bir durum söz konusu ise okula yazılan dilekçenin değerlendirilmesinde gecikme veya eksiklikten dolayı değerlendirme yapılmama durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle okul dilekçesi yazan bir kimse dilekçe kural ve kaidelerine uyarak içeriği tam anlamıyla belirgin olan yazışmalar yapmaya gayret göstermelidir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 06:46:32
Okul Dilekçe Örneği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Okul Dilekçe Örneği Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Okul Dilekçe Örneği"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024