Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Tartışmacı Anlatım Örnekleri, Tartışmacı anlatım, yargıyı, bir fikri ya da tavsiyeyi çürütme, değiştirme maksadıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım şekline tartışmacı anlatım denmektedir. Yazılarda ve yazınsal eserlerde yer alan bir anlatım şeklidir. Bu anlatım şekli üzerinde durulan fikre, yargı ya da öneri ortaya atar. Sonra ise fikrinin neden doğru olmadığı ve geçersiz olduğu konusu tartışılmaktadır. Doğal olarak tartışmanın amacı okuyucuların belli bir nokta üzerindeki kökleşmiş yargı ve düşüncelerini değiştirmek; o kişilerin de kendimiz gibi düşünmesini sağlamaktır. Bu anlatım yönteminde önce, ele alınan, ispatlanmak veya çürütülmek istenen fikir öne sürülür. Sonra bu fikrin niçin doğru olduğu veya olmadığını gerekçeleriyle ortaya koyar. Yazar bunları gerçekleştirdikten sonra kendi görüşünün haklı olduğunu ispatlamaya çalışır. Tartışmacı anlatımda örneklendirme, karşılaştırma, tanımlama, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Şimdi birkaç tane tartışmacı metin örneği ile konuyu pekiştirelim.

Tartışmacı Anlatım Örneği 1


Tiyatro mu, yoksa orta oyunu mu daha üstündür? Bence tiyatro orta oyununa nazaran daha üstün bir sanat dalıdır. Orta oyununda yalnızca güldürü ögesi bulunmaktadır. Amaç izleyenleri yalnızca güldürmektir. Bu da söz oyunları ile yer yer kaba kelimelerle gerçekleştirilmektedir. İzleyici kulağa hoş gelen sözlerle sadece gülüp, eğlenmektedir. Tiyatro da ise öyle değildir. Çünkü tiyatro çok yönlü bir sanat dalıdır. Tiyatro kimi zaman güldürür, kimi zaman ağlatır. Tiyatro güldürürken de ağlatırken de izleyiciyi eğitir, ona bir şeyler öğretir. Çünkü tiyatronun amacı insana bir şeyler kazandırmaktır. Bu da tiyatronun, orta oyunundan daha üstün olduğunu gösterir.

Tartışmacı Anlatım Örneği 2


Bakıyorum çevremdeki insanlara, etraflarında gördükleri ve bazı alanlarda bilgisi olanlara “bilge insan” diyorlar. Çoğunlukla bu değerlendirmeye şaşırıyorum. Salt öğrenme, bazı noktalarda bilgi sahibi olmak bilgelik midir yoksa değil midir? Bence önemli olan sahip olunan bilgilerin hayata geçirilip, geçirilemediğidir. Ayrıca öğrenilen şeyler hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Çünkü şu hayatta öğrenilecek o kadar sayısız şey vardır. Bana göre gerçek bilgelik, bilgilerin günlük hayata aktarılabilmesidir. Gerçek bilgelik ise insanın bilmediklerinin farkına varmasıdır. Bilgelik “Zihnim her şeye açık, daha yolun başındayım' diyebilmektir. Ayrıca ‘'Bilmediğim şeylerin yüz katı kadar çok şey var öğrenilecek” diyebilmektir. Gerçek bilgelik işte tüm bunların toplamından ibarettir.

Tartışmacı Anlatım Örneği 3


Babalar ile çocuklarının birbirlerini anlamadığı yönünde yapılan eleştirilere katılmıyorum. Çünkü zamanla şekil değiştiren bir toplum yapısında babalar ile çocukları elbette anlaşamayacak. Bugün babalar ile evlatları arasındaki bilgi, inanç, töre, bakış açısı, dünya görüşü vb. Durumlardan anlaşmazlık niçin yadırganıyor. Biz babalar ile evlatlarının anlaşamamalarından değil, anlaşma­ları durumundan korkmalıyız. Eğer bir toplumda bu anlaşma sağlanmışsa gelişme durmuş demektir.

Tartışmacı Anlatım Örneği 4

Güzellik kavramının göreceli olduğu doğru değildir. Toplumu oluşturan kişiler birçok “güzel” tanımlamasında birleşebiliyor. Bir bakıma bu konu modaya benziyor. Moda, başlangıçta bir tür bireysel ve meydana getirilen güzelliktir; yeni olduğu için de göreceli kabul edilir. Ancak, bu meydana getirilen güzellik gerçekte ortak bir emeğin ürünü olarak kabul edilir. Eliot'un söylediği gibi 'Şimdi geçmiş yaşantılarla yönetilir; geçmiş ise bugünle değişir. Nitekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, geçmiş zamanlarda yapılan on araştırmadan sekizi bu gerçeği doğruluyor.

Tartışmacı Anlatım Örneği 5

Bazı şair ve yazarlar yazdıkları eserleri anlayabilmeleri için okurların çaba harcamasını, istemektedirler. Bence bunun anlamı kendini beğenmişliktir. Yazdıklarımı anlayabilmek için okurumun zorlanmasındansa, onları anlatırken ben zorlanmalıyım. Bence okur bir eseri, bir yazıyı okurken, yalnızca anlamak için değil, okuyup anladıktan sonra birtakım sonuçlara varabilmek için çaba harcamalıdır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 16:14:52
Tartışmacı Anlatım Örnekleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Tartışmacı Anlatım Örnekleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Tartışmacı Anlatım Örnekleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri
Stajyer Cv Örnekleri, Öğrencilerin kendilerine iş hayatında başarı için yapacakları önemli işlerden biri kuşkusuz yaptıkları staj olacaktır. İş hayatlarında iyi bir firmada staj yapan öğrenci ile diğer öğrenciler arasında bir basamak fark olacaktır. ...
Protokol Örneği
Protokol Örneği
Protokol Örneği, iki kurum arasında imzalanan amaç, kapsam ve diğer bütün kuralların belirlendiği anlaşmalara protokol adı verilir. Protokoller iki kurum arasında olabileceği gibi ikiden fazla kurum arasında da yapılabilir. Protokol süreleri genellik...
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Tayin Dilekçe Örneği, Hazırlamış olduğum Tayin Dilekçe örneği Öğretmen tayini için olacaktır.Görevi: Öğretmen.Ünvanı: Öğretmen.Adı Soyadı: Bilal Gören.Baba Adı: Mustafa.Doğum Tarihi ve Yeri: Elazığ 10.10.1970Sicil No: 155Emekli Sicil No: 1545624561T....
Hikaye Örnekleri
Hikaye Örnekleri
Hikaye örnekleri, hikâye okurken olay içerisinde yaşatmayı amaçlayan yazı türleridir. Olaylar genellikle bir akış içerisinde anlatılır. Olaylarda bir bağlılık söz konusudur. Hikaye içerisinde olaylar belli bir Zaman dilimi kullanılarak anlatılır. Hik...
İzin Dilekçe Örneği
İzin Dilekçe Örneği
İzin dilekçesi, insanların bulundukları yaşantısının içerisinde iş veya okul hayatında gidemedikleri dönemlerde neden gidemediklerini beyan edebilecekleri evraktır. İş yerlerinde izin dilekçesi örneği hastalık yıllık izin gibi durumlarda kullanılmakt...
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri
Tutanak Örnekleri, Tutanak, Belli bir olayın belli bir yer ve zamanda yazı ile kâğıda geçirilip altı birden fazla kişi ile imzalanmasıdır. Tutanağın altının birden fazla kişi ile imzalanması kuraldır. Bu kuralın anlamı tespit edilen olaya birkaç kişi...
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği, Kişilerin resmi dairelere isteklerini yazılı bir biçimde iletebilmesi için yazdıkları yazılar dilekçe adını alır. Dilekçe yazmak için 6 unsur gereklidir. Bunlar;TarihYazılacak makamın adıKonu metniİmzaDilekçe sahibinin ismiDilekçe sah...
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İstifa dilekçe örneği, İstifa kişinin bir işyerinde belli süre çalışması ve bu iş yerinde kendi isteği ile ayrılmasıdır. İstifa dilekçesini kişinin kendisi yazması gerekir. Bu dilekçede istifa etme nedeni belirtmesi gerekir. Kişinin yazdığı istifadan...
İzin Dilekçesi Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
İzin dilekçesi örneği, İzin dilekçesi okullarda kullanılan bir resmi belgedir. Öğrencinin derse geç kalma, herhangi bir rahatsızlık durumunda okulda ayrılma gibi durumlarda okul müdüründe alınan bir belgedir. İzin dilekçesinin amacı öğrencinin o gün ...
Savunma Örneği
Savunma Örneği
Savunma Örneği, Savunma, geçerli (Meri) hukuk düzeni içinde yetkili merci (Amir, müdür, işveren, patron, kamu kurumu) tarafından kanunlara göre eksik, yanlış, suç ya da olumsuz bir davranış karşısında ihlal edilen davranışın nedeninin öğrenilmesi içi...
Taahhütname Örneği
Taahhütname Örneği
Taahhütname örneği, kişinin kendi adına ve hesabına, gerçek bir kişi ya da tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak, bir işin yapılması ya da bir şeyin teslim edilmesini üstlendiğini göstermekte olan bir belgenin örneği olarak açıklanab...
Cv Örnekleri
Cv Örnekleri
Cv örnekleri, Cv bir kişinin bir iş yerine girmeden önce görüşmeye giderken götürdüğü evraktır. Bu evrakta görüşmeye giden kişinin bilgileri yer alır. Daha önce hangi işlerde çalıştığı, hangi okullarda okuduğu, hangi kurslara gittiği, kimlik bilgiler...

 

Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Tutanak Örnekleri
Dilekçe Örneği
İstifa Dilekçe Örneği
İzin Dilekçesi Örneği
Savunma Örneği
Taahhütname Örneği
Cv Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Üniversite Dilekçe Örneği
Muvafakatname Örneği
Senaryo Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Nüfus Kayıt Örneği
Satış Sözleşme Örnekleri
Anı Örnekleri
Tübitak Proje Örnekleri
Kira Kontratı Örneği
Şikayet Dilekçesi Örneği
Lise Günlük Plan Örnekleri
Özgeçmiş Örnekleri
Biyografi Örnekleri
Örnek Dilekçe
Makale Örnekleri
Profesyonel Cv Örnekleri
Popüler İçerik
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon Örnekleri
Kompozisyon örnekleri,  Ayrı ayrı düşünceleri, duyguları bir araya getirerek anlatılan bir yazı türüdür. Kompozisyon çevre sorunlarını, toplumsal soru...
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği
Üniversite Dilekçe Örneği, üniversitede okuyan öğrencilerin ya da üniversitede çalışan memurların hepsinin bir üst merciye dilek veya sorunlarını ilet...
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği
Muvafakatname Örneği: Muvafakatname bir kişinin herhangi bir konu için bu konuda izin istenecek olan kişiden alacağı iznin verildiğine dair olan belg...
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri
Senaryo Örnekleri, Senaryo, belirli bir yeteneğe sahip insanların, belli kurallara bağlı kalarak hazırlanan, sinemaya uygun olarak yazılan metindir. G...
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri
Autocad Çizim Örnekleri, Bilgisayar destekli tasarım programı olan Autocad programı, en karmaşık düzeyden en basit düzeye kadar üç yada iki boyutlu çi...
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri
Öğrenci Özgeçmiş Örnekleri, Liseyi veya üniversiteyi bitiren her öğrenci çalışma hayatına bir an geçmek ister. Kamu da çalışmak için devlet memurluğu ...
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus kayıt örneği, Nüfus kayıt örneği çoğu yerde gerekli bir yazılı belgedir. Nüfus kayıt örneği aynı zamanda resmi bir belgedir. Nüfus kayıt örneğin...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Stajyer Cv Örnekleri
Protokol Örneği
Tayin Dilekçe Örneği
Hikaye Örnekleri
İzin Dilekçe Örneği
Evlilik Yıldönümü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Evlilik Yıldönümü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024